Kvartär AB

Kvartär AB erbjuder konsulttjänster inom områdena grundvatten och vattenförsörjning.

Uppdragsgivare är vanligen kommunala bolag och förvaltningar med ansvar för den allmänna vattenförsörjningen.

Uppdragen utförs både i egen regi och i nära samarbete med olika samarbetspartners.